Ahol a csend az úr!
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Környezeti zajvizsgálat

Zajterhelési és zajkibocsátási határértékek teljesülésének vizsgálata

zajmérés - zajvizsgálat - környezeti zajmérés - hatásterület meghatározás - szakértés

Az üzemi vagy szabadidős létesítmények környezeti zajvizsgálatát (zajterhelés vizsgálatát) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek ellenőrzése céljából végezzük el. A környezeti zajvizsgálatokat a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet , valamint az MSZ 18150-1:1998 számú szabvány előírásai szerint végezzük el.

Az üzemi és szabadidős létesítmény zajkibocsátási határérték teljesülésének ellenőrzésére irányuló környezeti zajvizsgálatot a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végezzük el. A környezeti zajvizsgálatokat akkor kell elvégezni, ha a létesítmény rendelkezik az illetékes környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékkel, továbbá a határérték teljesülésének ellenőrzése szükséges a létesítmény területén bekövetkező változás, felülvizsgálat kapcsán (pl. technológia megváltozása, új zajforrás létesítése, védendő környezet változása, egységes környezethasználati engedélyezés stb.).

Vizsgálandó komponensek

A környezeti zajvizsgálat során a szabvány előírásainak megfelelően a mérési pontokon LAeq,mért egyenértékű A-hangnyomásszintet, a zaj LAImax impulzusos és LASmax lassú időállandóval mért legnagyobb A-hangnyomásszintjét, illetve a zaj tercsávos hangnyomásszintjeit határozzuk meg. A környezeti zajvizsgálatok során arra kell törekedni, hogy a vizsgált forrás zaja mellett más zaj ne befolyásolja a mérési eredményt.

A vizsgálati idő

A vizsgálati időt, a vonatkoztatási időt, valamint a mérési időt az MSZ ISO 1996-2:1995 számú szabvány (Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése) szerint határozzuk meg. A megítélési idő a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint:

Alapzaj vizsgálata

A környezeti zajvizsgálat során az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgált zajforrások kiiktatása után, a környezeti háttérzaj szüneteiben kell elvégezni, vagy olyan időszakban kell mérni, amikor a zajforrás nem működik. Ha a vizsgált zajforrás nem iktatható ki, az alapzaj mérését olyan helyen kell elvégezni, ahol a vizsgált zajforrás zaja nem észlelhető, és az alapzaj feltételezhetően azonos a mérési ponton fellépő alapzajjal. Az alapzaj mérése során az LAa legkisebb A-hangnyomásszintet kell mérni a műszer lassú (S) időállandójával.

zajmérés - zajvizsgálat - környezeti zajmérés - hatásterület meghatározás - szakértés

Környezeti alapállapot vizsgálata

A következő esetekben szükséges a környezeti alapállapot vizsgálat:

A vizsgálat első lépéseként környezeti zajvizsgálatot végzünk (üzemi zaj, igény szerint közúti közlekedési zaj esetében is) a tervezett (meglévő) létesítmény környezetében az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint. A vizsgálat eredményekeit értékeljük a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint.

Környezeti háttérterhelés vizsgálat

A környezeti háttérterhelést zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározását megelőzően kell mérni, a hatásterületet a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 5. § alapján az alábbi esetek során kell meghatározni:

A környezeti háttérterhelés LAH szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatározni:

A környezeti zajvizsgálatokról (zajterhelés és zajkibocsátás), a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal, szakértői vélemény készül, mely tartalmazza a vizsgálati eredmények értékelését és összevetését a vonatkozó zajterhelési határértékekkel. A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a zajkibocsátási határértékeket pedig a területileg illetékes hatóság által kiadott Határozat, tartalmazza.

A környezeti zajvizsgálatokat a Mérnöki Kamara által bejegyzett, megfelelő engedéllyel rendelkező szakértőink végzik.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.

Környezeti zajvizsgálattal kapcsolatos referenciáinkról itt olvashat.