Ahol a csend az úr!
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Munkahelyi zajvizsgálat

Vizsgálati módszer

zajmérés - zajvizsgálat - munkahelyi zajmérés - hallásvédő eszköz kiválasztás - szakértés

A munkahelyi zajvizsgálatot (zajexpozíció vizsgálatát) a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet előírásai alapján végezzük. A vizsgálatok célja a munkavállalókat érő zaj megítélési időre vonatkoztatott zajexpozíciójának meghatározása (LEX,8h), illetve az egyenértékű A-hangnyomásszint vizsgálata és értékelése.

A munkahelyi zajvizsgálatokról, a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben meghatározott tartalommal, szakértői vélemény készül, mely tartalmazza a vizsgálati eredmények értékelését és összevetését a vonatkozó határértékekkel. A vizsgálat eredményeinek értékelését a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek alapján végezzük el.

A munkahelyi zajvizsgálatok során a munkavállalót érő zajterhelés meghatározásához a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyeken meghatározzuk az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet decibelben. Ezen kívül a munkahelyi zajvizsgálatok során meghatározásra kerül az Lmax legnagyobb hangnyomásszint, amely az értékelési idő alatt a „C” súlyozó szűrővel és a zajszintmérő csúcs (Peak) időállandójával mért legnagyobb C-hangnyomásszint decibelben, valamint a megfelelő csillapítású egyéni védőeszköz kiválasztásához a munkavállalót érő zaj LCeq egyenértékű C-hangnyomásszintje is. A munkahelyi zajvizsgálat során az Lmax legnagyobb hangnyomásszint mérésekor biztosítani kell, hogy ennek mérésekor valóban a maximális zajszintet okozó üzemelési körülmény legyen.

Egyéni védőeszköz használata mellett a munkavállalót érő LAM egyenértékű A-hangnyomásszintet az alábbi képlettel lehet számítani:

LAM = LCeq – SNR [dB]

ahol:

zajmérés - zajvizsgálat - munkahelyi zajmérés - hallásvédő eszköz kiválasztás - szakértés

Egy üzemcsarnok részletes munkahelyi zajvizsgálata során a vizsgálandó munkahelyeket úgy kell megválasztani, hogy a vizsgálat lehetőség szerint az üzemrész minden egyes dolgozójának zajterhelésére, illetve a munkahelyekre jellemző eredményeket adjon. A vizsgált munkavállalók, illetve ezek munkahelyei között szerepeljen az üzemrészben a legnagyobb mértékű zajterhelésnek kitett munkavállaló, illetve a zajvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb munkahely, munkafolyamat is. A mérési pontokat a munkavállalók szokásos tartózkodási helyén, álló munkavégzés esetén 1,5 méter, ülő munkavégzés esetén 1,25 méter magasságban, a zajforrások mellett dolgozók jellemző tartózkodási helyein kell felvenni.

Zajexpozíciós határértékek

A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint

A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet alkalmazásában a napi zajexpozíció szintjére és a legnagyobb hangnyomásszintre vonatkozó zajexpozíciós határértékek, illetve a zajexpozíciós beavatkozási határértékek a következők:

  1. zajexpozíciós határértékek: LEX,8h = 87 dB(A) Lmax = 140dB(C),
  2. felső beavatkozási határértékek: LEX,8h = 85 dB(A) Lmax = 137 dB(C),
  3. alsó beavatkozási határértékek: LEX,8h = 80 dB(A) Lmax = 135 dB(C).

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. számú melléklete szerint a fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a dolgozót érő zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje – egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkül sem – haladhatja meg az alábbi értékeket:

  1. speciális orvosi vizsgálóhelységek (CT, UH, MR, RTG stb.), olvasótermek, 40 dB,
  2. orvosi rendelők, repülés irányítói munkahelyek zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek (tervező, programozó, kutató-fejlesztő labor zajforrás nélkül stb.) 50 dB,
  3. irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok 60 dB,
  4. művezetői irodák, zajvédő fülkék, vezérlőpult vagy ó vezérlőfülke telefonos kapcsolattal, mikro-elektronikai és mikro-finommechanikai munkahelyek, telefonközpontok, diszpécserközpontok 65 dB,
  5. fokozott figyelmet igénylő fizikai munkavégzés (elektro-, finommechanikai műszerész, MEO, precíziós munka stb.) 70 dB,
  6. vezérlőpult vagy vezérlőfülke telefonos kapcsolat nélkül, összeszerelői munkahelyek elektronikai, finommechanikai, optikai üzemekben, laboratóriumok gépi zajforrással 80 dB.
zajmérés - zajvizsgálat - munkahelyi zajmérés - hallásvédő eszköz kiválasztás - szakértés

Hallásvédő eszköz kiválasztás

Az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának első lépése a munkahelyi zajvizsgálat. Az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának célja, a halláskárosodás kockázatának megszüntetése, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentése. A munkafolyamatnak, munkakörnek megfelelő egyéni hallásvédő eszköz kiválasztását a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 5.2. pontja, valamint az MSZ EN 458:2005 számú szabvány előírásai szerint végezzük.

A munkahelyi zajvizsgálatokat az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett szakértők végzik.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.