Ahol a csend az úr!
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Munkahelyi zajvizsgálat

Vizsgálati módszer

A munkahelyi zajvizsgálatot (zajexpozíció vizsgálatát) a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet előírásai alapján végezzük. A vizsgálatok célja a munkavállalókat érő zaj megítélési időre vonatkoztatott zajexpozíciójának meghatározása (LEX,8h), illetve az egyenértékű A-hangnyomásszint vizsgálata és értékelése.

A munkahelyi zajvizsgálatokról, a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben meghatározott tartalommal, szakértői vélemény készül, mely tartalmazza a vizsgálati eredmények értékelését és összevetését a vonatkozó határértékekkel. A vizsgálat eredményeinek értékelését a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek alapján végezzük el.

A munkahelyi zajvizsgálatok során a munkavállalót érő zajterhelés meghatározásához a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyeken meghatározzuk az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintet decibelben. Ezen kívül a munkahelyi zajvizsgálatok során meghatározásra kerül az Lmax legnagyobb hangnyomásszint, amely az értékelési idő alatt a „C” súlyozó szűrővel és a zajszintmérő csúcs (Peak) időállandójával mért legnagyobb C-hangnyomásszint decibelben, valamint a megfelelő csillapítású egyéni védőeszköz kiválasztásához a munkavállalót érő zaj LCeq egyenértékű C-hangnyomásszintje is. A munkahelyi zajvizsgálat során az Lmax legnagyobb hangnyomásszint mérésekor biztosítani kell, hogy ennek mérésekor valóban a maximális zajszintet okozó üzemelési körülmény legyen.

Egyéni védőeszköz használata mellett a munkavállalót érő LAM egyenértékű A-hangnyomásszintet az alábbi képlettel lehet számítani:

LAM = LCeq – SNR [dB]

ahol:

Egy üzemcsarnok részletes munkahelyi zajvizsgálata során a vizsgálandó munkahelyeket úgy kell megválasztani, hogy a vizsgálat lehetőség szerint az üzemrész minden egyes dolgozójának zajterhelésére, illetve a munkahelyekre jellemző eredményeket adjon. A vizsgált munkavállalók, illetve ezek munkahelyei között szerepeljen az üzemrészben a legnagyobb mértékű zajterhelésnek kitett munkavállaló, illetve a zajvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb munkahely, munkafolyamat is. A mérési pontokat a munkavállalók szokásos tartózkodási helyén, álló munkavégzés esetén 1,5 méter, ülő munkavégzés esetén 1,25 méter magasságban, a zajforrások mellett dolgozók jellemző tartózkodási helyein kell felvenni.

Zajexpozíciós határértékek

A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint

A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet alkalmazásában a napi zajexpozíció szintjére és a legnagyobb hangnyomásszintre vonatkozó zajexpozíciós határértékek, illetve a zajexpozíciós beavatkozási határértékek a következők:

  1. zajexpozíciós határértékek: LEX,8h = 87 dB(A) Lmax = 140dB(C),
  2. felső beavatkozási határértékek: LEX,8h = 85 dB(A) Lmax = 137 dB(C),
  3. alsó beavatkozási határértékek: LEX,8h = 80 dB(A) Lmax = 135 dB(C).

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. számú melléklete szerint a fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a dolgozót érő zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje – egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkül sem – haladhatja meg az alábbi értékeket:

  1. speciális orvosi vizsgálóhelységek (CT, UH, MR, RTG stb.), olvasótermek, 40 dB,
  2. orvosi rendelők, repülés irányítói munkahelyek zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek (tervező, programozó, kutató-fejlesztő labor zajforrás nélkül stb.) 50 dB,
  3. irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok 60 dB,
  4. művezetői irodák, zajvédő fülkék, vezérlőpult vagy ó vezérlőfülke telefonos kapcsolattal, mikro-elektronikai és mikro-finommechanikai munkahelyek, telefonközpontok, diszpécserközpontok 65 dB,
  5. fokozott figyelmet igénylő fizikai munkavégzés (elektro-, finommechanikai műszerész, MEO, precíziós munka stb.) 70 dB,
  6. vezérlőpult vagy vezérlőfülke telefonos kapcsolat nélkül, összeszerelői munkahelyek elektronikai, finommechanikai, optikai üzemekben, laboratóriumok gépi zajforrással 80 dB.

Hallásvédő eszköz kiválasztás

Az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának első lépése a munkahelyi zajvizsgálat. Az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának célja, a halláskárosodás kockázatának megszüntetése, vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentése. A munkafolyamatnak, munkakörnek megfelelő egyéni hallásvédő eszköz kiválasztását a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 5.2. pontja, valamint az MSZ EN 458:2005 számú szabvány előírásai szerint végezzük.

A munkahelyi zajvizsgálatokat az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett szakértők végzik.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.