Ahol a csend az úr!
Élvezze a dolby surround érzést, nyugodtan! Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Zajmérés

zajmérés - zajvizsgálat - környezeti zajmérés - munkahelyi zajmérés - szakértés

Környezetünkben számtalan alkalommal találkozhatunk az életkörülményeinket, egészségünket befolyásoló, gyakran káros mértékű zajhatással, zajterheléssel. A zajterhelés szabványos, hiteles ellenőrzésének, a megfelelő egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának, az eredményes, hatékony és gazdaságos zajcsökkentésnek alapja mindenekelőtt a megfelelő precíz zajmérés.

A zajméréseket a szabványok és előírások legszigorúbb követelményeit kielégítő, az MKEH (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) által hitelesített mérőműszerrel végezzük. Vállalkozásunk szavatolja, hogy tevékenységét a működésére vonatkozó rendeletek és szabványok szerint végzi. Tevékenységére vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és a szakmai garanciát biztosítja, hogy a cég munkatársai a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők.

Környezeti zajmérés, zajvizsgálat

Környezeti zajterhelés meghatározása

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajterhelési határértékek (zajvédelmi követelmények), illetve az illetékes hatóság által meghatározott zajkibocsátási határértékek ellenőrzése céljából környezeti zajmérést (zajvizsgálatot) kell végezni. Szintén zajmérést kell végezni a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások (EVD, IPPC, stb.) során, a környezeti alapállapot, illetve a környezeti háttérterhelés meghatározása érdekében.

Zajvédelmi szempontú hatásterület lehatárolása

Továbbá műszeres környezeti zajmérést végzünk a zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása, lehatárolása során, valamint építési engedélyezési eljárás, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálat, környezeti felülvizsgálat, és egyéb akusztikai fejezetek keretein belül a környezeti alapállapot meghatározása érdekében.

Zajcsökkentési intézkedési terv készítése

A zajmérés nélkülözhetetlen a megfelelő zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése, a megfelelő zajcsökkentési igény meghatározása, valamint a korszerű, hatékony zajcsökkentési megoldások kidolgozása során.

A környezeti zajmérések során rögzítésre kerülő paraméterek és forrásadatok

A környezeti zajmérést az MSZ 18150-1:1998 szabvány (A környezeti zaj vizsgálata és értékelése) alapján végezzük. A szabvány előírásainak megfelelően a mérési pontokon egyenértékű A-hangnyomásszintet határozunk meg méréssel, valamint meghatározzuk a zaj impulzusos és lassú időállandóval mért legnagyobb A-hangnyomásszintjét is, illetve a zaj tercsávos hangnyomásszintjeit is. A megítélési szintet az alapzaj korrekció, szükség esetén az impulzusos korrekció és a tonális jellegből adódó korrekció felhasználásával határozzuk meg.

Munkahelyi zajmérés, zajvizsgálat

Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata

zajmérés - zajvizsgálat - környezeti zajmérés - munkahelyi zajmérés - szakértés

Munkahelyi zajmérést alapvetően a zajexpozíciós határértékek ellenőrzése végett végzünk. A zajexpozíciós határérték ellenőrzésére irányuló zajméréseket a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet előírásait követve végezzük el.

Hallásvédő eszköz kiválasztása

A munkahelyi zajvizsgálatok másik célja a megfelelő hallásvédő eszköz kiválasztása. A hallásvédő eszköz kiválasztásához a zajvizsgálatokat a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet alapján, valamint a az MSZ EN 458:2005 szabvány A.2 melléklete szerint végezzük.

Munkahelyi zajtérképezés

A zajtérkép készítése során a vizsgált üzemcsarnokot, raktárcsarnokot rácspontokra osztjuk fel, a rácspontok mindegyikében elvégezzük a zajmérést (általában egyenértékű A-hangnyomásszint mérése). A méréseket a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet előírásai alapján végezzük.

A munkahelyi zajmérések során rögzítésre kerülő paraméterek és forrásadatok

A munkahelyi zajexpozíció vizsgálatát a vonatkozó 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet mellékletében előírtak szerint végezzük. A vizsgálatokat a mérőműszer „A” és „C” jelű súlyozó szűrőjével végezzük. A zajméréshez kizárólag hitelesített mérőműszereket alkalmazunk.

A munkavállalót érő zajterhelés meghatározásához a munkavállaló munkahelyén, illetve több munkahely esetén a zajterhelés szempontjából jellemző munkahelyeken meghatároztuk az egyenértékű A-hangnyomásszintet, az egyenértékű C-hangnyomásszintet és legnagyobb hangnyomásszintet, amely az értékelési idő alatt a „C” súlyozó szűrővel és a zajszintmérő csúcs (Peak) időállandójával mért legnagyobb C-hangnyomásszint.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.