Ahol a csend az úr!
Élvezze a dolby surround érzést, nyugodtan! Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Határérték kérelem

határérték - határérték kérelem - hatásterület - hatásterület meghatározás - szakértés

A határérték kérelem (zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon nyújtható be.

Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. Azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell határérték kérelmet benyújtani és zajkibocsátási határértéket megállapítani. Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.

A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatnak tartalmaznia kell:

Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni és a környezetvédelmi hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a határérték kérelemhez (zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez) csatolni kell:

A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez elkészítjük a jogszabály által előírt dokumentációt.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.