Ahol a csend az úr!
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Hatásterület meghatározása

Mikor szükséges a hatásterület meghatározása?

hatásterület - hatásterület meghatározás - zajmérés - zajvizsgálat - szakértés

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározását a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 5. § alapján az alábbi esetek során kell elvégezni:

A fenti felsorolásban nem szereplő esetben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság abban az esetben írja elő a hatásterület meghatározását (méréssel illetve számítással), ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

A környezeti zajforrás hatásterület meghatározásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható.

A zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározását a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. és 7. § megfelelően méréssel, illetve számítással végezzük. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületét helyszínrajzon ábrázoljuk a védendő létesítmények és övezeti besorolások feltüntetésével.

A zajvédelmi szempontú hatásterület határa

Egy üzemi illetve szabadidős zajforrás (létesítmény) esetében a zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározás során a hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

hatásterület - hatásterület meghatározás - zajmérés - zajvizsgálat - szakértés
  1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
  2. egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
  3. egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
  4. zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
  5. gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A környezeti háttérterhelés meghatározása

Egyéb zajforrások hatásának észlelése esetén

Ha a kijelölt mérési pontokon más zajforrás vagy zajforrások hatása is észlelhető, a háttérterhelés értéke megegyezik a környezeti zajvizsgálat során meghatározott, ezen n darab zajforrástól származó, együttes zajterhelés LAM megítélési szintjével.

Egyéb zajforrások hiányában

Ha a kijelölt mérési pontokon más zajforrás hatása nem észlelhető, akkor a háttérterhelés a mért LA95 95 %-os A-hangnyomásszint, mely meghatározható a teljes megítélési időben folyamatos méréssel vagy több, rövidebb idejű méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvány M3. melléklete szerint.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.