Ahol a csend az úr!
Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Tervfejezet

Kiemelten foglalkozunk a hatástanulmányok, valamint engedélyeztetési dokumentációk zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének készítésével a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet útmutatásai szerint. A szóban forgó tervfejezeteket az alábbi esetekben szükséges elkészíteni:

A vizsgálat első lépéseként környezeti zajvizsgálatokat végzünk (üzemi zaj, igény szerint közúti közlekedési zaj esetében is) a tervezett (meglévő) létesítmény környezetében az MSZ 18150-1:1998 szabvány szerint. A vizsgálat során rögzítjük a zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetek fontos részét képező környezeti alapállapotot, valamint a hatásterület lehatárolásához nélkülözhetetlen háttérterhelést. A vizsgálat eredményekeit értékeljük a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint.

A zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetek fontos, kiemelkedő része a telephelyen található (illetve a telephelyre tervezett) környezeti zajforrások akusztikai paramétereinek, telepítési és üzemelési körülményeinek rögzítése. A vizsgálat során bemutatásra kerül a telephely környezete (Helyi Építési Szabályzat alapján), a védendő területek és létesítmények pontos leírásával.

A zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetek készítése közben meghatározzuk a várható környezeti zajterhelés mértékét a tervezett zajforrásokra vonatkozóan szabadtéri terjedési számítások elvégzésével a 25/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet alapján, a rendelkezésünkre álló és a helyszíni bejárás során rögzített forrásadatok alapján.

A zaj-és rezgésvédelmi tervfejezeteknek bizonyos esetekben részét kell képeznie a zajvédelmi szempontú hatásterület bemutatása (mind a meglévő, mind a várható hatásterület esetében) is. A vizsgálat során meghatározzuk a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § szerinti zajvédelmi szempontú hatásterületet a rendelet 6. és 7. § alapján, valamint a léptékhelyes helyszínrajzon ábrázoljuk a hatásterületet a védendő létesítmények és rendezési terv szerinti besorolások feltűntetésével.

A helyszíni bejárás, a környezeti alapállapot és háttérterhelés vizsgálatok, valamint az elvégzett számítások alapján zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetet készítünk a tervezett zajforrásoktól származó környezeti zajterhelésre, valamint az eredményeket értékeljük a vonatkozó 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásai szerint.

A zaj- és rezgésvédelmi fejezeteket a Mérnöki Kamara által bejegyzett, megfelelő engedéllyel rendelkező szakértőink készítik.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.