Ahol a csend az úr!
Élvezze a dolby surround érzést, nyugodtan! Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Zajcsökkentési intézkedési terv

Ha az illetékes környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajterhelési és zajkibocsátási határértéket túllépi, abban az esetben a zajforrás üzemeltetőjét zajcsökkentési intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A zajcsökkentési intézkedési terv készítésének első lépéseként zajvédelmi szempontú helyszíni felmérést végzünk a teljes üzemterületre vonatkozóan, mely során elvégezzük a telephelyen üzemelő zajforrások, zajforrás csoportok forráselemzését, valamint a zajkibocsátás szempontjából domináns zajforrások meghatározását.

Amennyiben a zajforrások dominancia sorrendje, valamint a zajcsökkentés kívánt mértéke meghatározásra kerül a zajcsökkentési intézkedési tervben bemutatjuk a zajcsökkentési lehetőségeket (a technológiai, biztonságtechnikai, statikai, valamint költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve).

A zajcsökkentési intézkedési terv formátuma egy szakértői vélemény, melyet a vonatkozó 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásai alapján készítünk, annak figyelembevételével, hogy a javasolt zajcsökkentési intézkedések megvalósítása után a környezeti zajkibocsátás garantáltan határérték alá csökkenjen.

Amennyiben az illetékes környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.

Az üzemi és szabadidős zajforrásokra készített intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha – a közüzemi létesítmények üzemeltetőinek kivételével – az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

A zajcsökkentési intézkedési tervet a Mérnöki Kamara által bejegyzett, megfelelő engedéllyel rendelkező szakértőink készítik.

Szolgáltatásaink részletei, igénybevétele kapcsán, kérjük, keresse fel kollégáinkat.