EN SK

Zajvédelmi követelmények

Környezeti zaj

Üzemi vagy szabadidős zajforrások

Az üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó zajvédelmi követelmények (terhelési határértékek) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében találhatók. A zajvédelmi követelmények megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő:

SorszámZajtól védendő területLTH határérték az LAM megítélési szintre (dB)
nappaléjjel
1.Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek4535
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület5040
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület5545
4.Gazdasági terület6050

Építési kivitelezési tevékenység zajforrásai

Az építési kivitelezési tevékenység zajforrásaira vonatkozó zajvédelmi követelményeket (terhelési határértékeket) a zajtól védendő területeken a következő táblázat tartalmazza. Az építési kivitelezési tevékenység teljes időtartamát a táblázat szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a határértéket külön-külön kell meghatározni. A határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő

SorszámZajtól védendő terület
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy kevesebb1 hónap felett 1 évig1 évnél több
nappal
06-22
éjjel
22-06
nappal
06-22
éjjel
22-06
nappal
06-22
éjjel
22-06
1.Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület604555405035
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület655060455540
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület705565506045
4.Gazdasági terület705570556550

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) szerint a kivitelező egyes építési folyamatok esetében felmentést kérhet a zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.

Közlekedési létesítmények

A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott zajterhelés nem haladhatja meg a táblázatban található zajvédelmi követelményeket (határértékeket). A határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő:

SorszámZajtól védendő terület
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB)
kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajraaz országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől származó zajraaz országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel és leszállóhelytől származó zajra
nappal
06-22
éjjel
22-06
nappal
06-22
éjjel
22-06
nappal
06-22
éjjel
22-06
1.Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület504055456050
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület554560506555
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület605065556555
4.Gazdasági terület655565556555

A zajvédelmi követelmények ellenőrzéséről zajmérés és a környezeti zajvizsgálat oldalunkon bővebben tájékozódhat.

Munkahelyi zaj

Munkavállalók zajterhelésére vonatkozó követelmények

A munkavállalók terhelésére vonatkozó zajvédelmi követelményeket a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet tartalmazza. A napi zajexpozíció szintjére és a legnagyobb hangnyomásszintre vonatkozó zajexpozíciós határértékek, illetve a zajexpozíciós beavatkozási határértékek a következők:

 1. zajexpozíciós határértékek: LEX,8h = 87 dB(A), illetve
  pcsúcs » Lmax? = 200 Pa ?140 dB(C) »
 2. felső beavatkozási határérték: LEX,8h = 85 dB(A), illetve
  pcsúcs » Lmax? = 140 Pa ?137 dB(C) »
 3. alsó beavatkozási határérték: LEX,8h = 80 dB(A), illetve
  pcsúcs » Lmax? = 112 Pa ?135 dB(C) »

Fokozott figyelmet igénylő munkavégzésre vonatkozó követelmények

A fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a vonatkozó zajvédelmi követelményeket a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. A dolgozót érő zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje - egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkül sem - haladhatja meg az alábbi értékeket:

 1. speciális orvosi vizsgálóhelységek (CT, UH, MR, RTG stb.), olvasótermek, 40 dB,
 2. orvosi rendelők, repülés irányítói munkahelyek zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek (tervező, programozó, kutató-fejlesztő labor zajforrás nélkül stb.) 50 dB,
 3. irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok 60 dB,
 4. művezetői irodák, zajvédő fülkék, vezérlőpult vagy ó vezérlőfülke telefonos kapcsolattal. Mikro-elektronikai és mikro-finommechanikai munkahelyek, telefonközpontok, diszpécserközpontok 65 dB,
 5. fokozott figyelmet igénylő fizikai munkavégzés (elektro-, finommechanikai műszerész, MEO, precíziós munka stb.) 70 dB,
 6. vezérlőpult vagy vezérlőfülke telefonos kapcsolat nélkül, összeszerelői munkahelyek elektronikai, finommechanikai, optikai üzemekben, laboratóriumok gépi zajforrással 80 dB.

A munkahelyeken a zaj szintje a maradandó halláskárosodás megelőzése érdekében nem haladhatja meg a munkavállalókat érő zaj expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében megadott határértékeket.

A zajvédelmi követelmények ellenőrzéséről zajmérés és a munkahelyi zajvizsgálat oldalunkon bővebben tájékozódhat.